Protokoll Ruffklubbens årsmöte 2008-01-19

Närvarande: Hans-Ola Adamsson, Mikael Nylander, Lars-Erik Persson, Magnus Tolf, Christer Johansson, Per Anserud, Per-Åke Ericson, Lars Ahlberg

Rolf Rydström, Ronald Hansson, Per Johansson, Hans Nylander, Gösta Burström, Arne Eriksson, Charlie Lundmark, Bengt Wall

Mötesordförande: Lars Ahlberg

Sekreterare: Bengt Wall

§1 Årsberättelse 2007.

Lars Ahlberg summerade golfåret: Bytet av speldag från söndag till torsdag, blev lyckat och kvarstår till kommande säsong.

Volvo Cup blev lyckad, klubben nöjd med arrangemanget. Hans påpekade att ingen från arrangerande Ruffklubben fanns med vid prisutdelningen

vilket bör beaktas till kommande tävling.

Veckospelsfinalen 21/6 vanns av Mats Lundkvist efter, samstämmiga vittnesuppgifter, fantastiskt spel.

Årets Strandhugg vid Veckefjärden blev mycket uppskattat.

Match Cup: Vinnare Hans Nylander, som var tveksam till resultatrapporteringen.

Veckospelet vanns av Mikael Nylander.

Eagle Cup: Vinnare Christer Johansson, Elefanten till Hans-Ola Adamsson. Vi tackar Gösta för ett suveränt anordnat gemyt före och efter prisutdelningen.

§2 Aktiviteter 2008.

§2.1 Eagle Cup: Gösta och Per-Åke är villiga att arrangera under -08.Charlie menade att speldagen skall flyttas så att det " är löv på greenerna "

Per-Åke menade att Novemberkåsan är ett annat arrangemang, varmed man enades om speldatum runt 20 sept.

Christer kom med ett förslag om att spela en del, förslagsvis 25% av veckospelet på simulatorerna vid IKSU.

Han fick i uppdrag att kolla upp tillgång och kostnad, och komma med ett förslag.

§2.2 Veckospel: Mikael fortsätter som ansvarig, och utser en ansvarig de gånger han ej kan.

Han efterlyser skärpning med betalningen, betala direkt vid ankomsten!

Som tidigare är två (2) tider förbokade, utöver dessa gäller 6 dagar före.

§2.3 Match Cup: Beslut att spela som -07,under aug-sept.

Lars lägger ut datum, lottning på hemsidan under juni. Registrera er!

§2.4 Sommarens strandhugg: Lars-Erik, Charlie och Billy kommer med förslag när det närmar sig.

§2.5 Midsommargolfen: Per A. konstaterar att det hittills varit dåligt med anmälan beroende på utspridda medlemmar och familjeaktiviteter.

Beslut att spela torsdag före midsommar. Per A. och Hans arrangerar

§2.6 Veckospels Final -08:Mikael och Ronald ansvarar för arrangemanget.

§2.7 Övriga aktiviteter: Ronald efterlyser "Ryder Cup" mot andra kamratklubbar ex. Östersund, i detta ämne fanns många åsikter och frågetecken.

Mötet kom fram till att, det är öppet för personliga initiativ och kontakter .De flesta är positivt inställda till tävlingsformen.

Vad beträffar kostnader i samband med ev. arrangemang, betalas alla kostnader av var och en av deltagarna.

Medlemsmatrikeln skall ses över, de som ej betalar medlemsavgiften avlägsnas ur matrikeln.

Lars och Ronald kommer med ett realistiskt förslag till medlemsavgift.

§3 Ruffklubbens Web: Kommunikationsproblem vad beträffar tekniken och datakunskap framfördes från flera håll.

De som känner behov, anmäler sig till lektion hos Lars.

§4 Årets Golfare 2008:Koras i samband med Eagle Cup.

§5 UMGK 2008.

§5.1Vad händer på UMGK 2008:De omdebatterade teeskyltarna omplaceras fortlöpande.

Vissa förändringar sker fr.f.a. på blå slinga.

§5.2 Hålvärdskap: mötet beslutar att fortsättningsvis ta på sig hål 10.Hans-Ola kontaktman.

§5.3 Volvo Cup: Hans kontaktman.

§5.4 GolfFestivalen: Beslut att ej ingå i organisationen.

§6 Ruffklubben på Tour.

§6.1 Gösta informerar om resecheckar, intresserade kontaktar Seppo, påminner också om betalning 28/3!

§6.2 Hans och Gösta kollar upp möjligheter till tourkläder/sponsring.

§7 Nästa årsmöte: Lördagen 24/1-09.

§8 Övriga frågor: Mikael uppmärksammar mötet på att vinnare av Skinstävlingen -06, var han själv?!

Ronald önskar större uppmärksamhet runt de olika vinsterna under säsongen, fr.f.a "Årets Ruffare" som skall hyllas vid årsmötet.

§9 Årsmötet avslutas.

Sekreterare

Bengt Wall