Protokoll Ruffklubbens årsmöte 2007-01-21

Närvarande: Hans-Ola Adamsson, Lars Ahlberg, Pär Anserud, Gösta Burström, Per-Åke Eriksson, Ronald Hansson, Billy Holmberg, Christer Johansson, Per Johansson, Hans Nylander, Mikael Nylander, Lars-Erik Persson, Rolf Rydström, Magnus Toft & Christer Åström.

 

Lars-Erik Persson ordförande och Mikael Nylander sekreterare.

§1 Årsberättelse 2006

Lars Ahlberg drog årsberättelsen.

Rufftouren 2006 skedde i Costa Brava och det var 5 deltagare. Ronald Hansson (Berghem) vann.

Veckospelet vanns av Ronald före Mikael (Berghem), Lars leder maratontabellen.

Skinsspelet (dvs Veckospelsfinalen 2005) vanns av Hans (Berghem).

Ruffcupen vann Rolf (priset efterlyses då det tydligen är på vift).

Eagle Cup vann Per Johansson, longes drive hade Christer J och närmast hål var Hans.

Lars-Erik Persson anordnade strandhugg på Veckefjärdens GK.

 

§2 Aktiviteter 2007

§2.1 Per-Åke och Gösa ansvarar för Eagle-Cup (undvik gärna den 25/8 som speldatum då det i så fall skulle krocka med Berghem vs Övriga världen).

§2.2 Veckospelet kommer ske på torsdagar denna säsong och Mikael ordnar med tider (för att underlätta detta så skickar samtliga medlemmar in sina golf-id till Lars A för registrering på hemsidan, uppdatera även övriga kontaktuppgifter samtidigt).

§2.3 Lars ordnar med inbjudan för Ruffcupen i maj (håll utkik på hemsidan).

§2.4 Den som är intresserad av att anordna ett strandhugg lägger ut info om detta på hemsidan alt kontaktar medlemmarna på annat sätt.

§2.5 Pelle A gör ett nytt försök med midsommargolfen.

§2.6 Veckospelsfinalen ordna av Lars A och Mikael N och genomförs onsdagen den 20/6 vi återkommer med starttid.

§2.7 Hans tar ansvar för att ordna "Ryder Cup" liknande match mot nåt annat "intern-gäng".

 

§3 Ruffklubbswebben

Samtliga medlemmar betalar in 100kr till Lars A som haft kostnader för detta.

 

§4 Lars-Erik kommunicerar med Krister Edlund (årets golfare -04) om vem som ska utses till årets golfare -05, som sen får utse årets golfare -06.

 

§5.1 Info om vad som händer på Umeå Golfklubb

Se på hemsidan www.umgk.se

§5.2 Hålvärdsskapet på hål 1 &10 fortsätter. Diskussion hurvida vi skulle uppmärksammas för hålvärdskapet vidtog och utmynnade i ….ja vadå?

Per-Åke ska komma med förslag om vad ska göras gällande arbetsinsatser, kommunicerar detta med Greenkepper.

§5.3 Billy och Christer J fortsätter att ta på sig TL för Volvo Cup.

 

§6 Ruffklubbstour 2008.

Ungern, Italien o Skottland är alternativen och senast den sista feb så kommer det in mer exakta kostnadsförslag. Den 31 mars så ska folk ha röstat (de som seriöst har tänkt att åka på resan vill säga). I maj så blir det ett möte som spikar resmål och deltagare.

 

§7 Nästa årsmöte sker sista helgen innan lön i januari -08, Per-Åke och Gösta anordnar.

 

§8 Övriga frågor

Nya medlemmar: Magnus Toft, Anderz Andersson, Peder Lundin och Bengt Wall.

Ronald meddelar via hemsidan om mellantouren april/maj -07.

Sekreterare

Mikael Nylander

Berghem 070121