Protokoll från Ruffklubbens årsmöte 2006

 

Lars A öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 15 st närvarande medlemmar: Lars A, Gösta B, Per Åke E,  Hans N, Rolf R,  Stig K, Ola A, Christer J, Ronald H, Billy H, Arne E, Mikael N, Per A, Mats L och Christer Å

 

Val av mötets ordförande valdes Christer Åström och protokollförare blev Per Anserud.

 

Ingen justerinsman valdes(!)

 

 

§ 1. Årsberättelse 2005

 

Lars Ahlberg drog årsberättelsen 2005 och där han konstaterade det mesta genomförts planenligt efter de beslut som gjordes vid förra mötet.

Eagle-cup. Vinnare Billy Holmberg

Matchcupen. Vinnare Stig Karlsson

Veckospelsfinalen -04. Mats Lundquist vann efter en väl genomförd final.

Tävlingsledning för Volvo Cup. Mikael N huvudansvarig ordnade detta arr. på ett bra sätt.

Midsommarspelet ( sommargolfen ) utgick p.g.a för få anmälda.

 

 

§ 2. Aktiviteter 2006

 

§2.1 Eagle Cup.

Diskussion om tidpunkt. Mötet beslöt att spela ungefär på samma tid som förra året

Hans N ville lägga cupen på annan bana. Förslaget röstades ned

Gösta och Per Åke fixar arrangemanget för nästa Eagle Cup.

 

§2.2 Veckospelet.

Diskussion om dag. Mötet beslöt att tävling skall ske på måndagar. Minst två bollar skall bokas två veckor i förväg

Mikael N ansvarig.

 

§2.3 MatchCup

Start av Cupen Augusti. Deadline för anmälningar 1 vecka före detta datum. Anmälan på webben.

Lars A ansvarig

Stenhårt att ge WO om det ej går att spela inom stopptid

 

§ 2.4 Sommarens strandhugg

Billy kollar Väckefjärden och hoppas på bättre greener i år. Hans och Billy menade att det kunde finnas möjlighet att byta 15 greenfee lappar med Veckefjerden.

Lars Erik lovade via bulvanen Lars A att ordna ett eller flera strandhugg.

 

§ 2.5 Midsommargolfen

Diskussion om tid. Mötet beslöt att försöka spela dagen före midsommarafton. Går inte detta så försöker vi hitta ett datum senare. Viktigt att bjuda in ickeruffare och respektive. Vi skall dock ej ha hundpassning eller bollhav för barn.

Per Anserud och Crister Åström är ansvariga

 

§ 2.6 Veckospelsfinal 2005

 

Efter dramatiska påtryckningar från Mikael N så beslöts det att finalen SKALL avgöras på årets längsta dag.

 

§2.7 Övriga aktiviteter

 

Ruffklubben skall utmana andra föreningar. Ronald H ansvarig.

Hans N skall fixa en vårtour i April typ Skåne.

Hans N vill undersöka om det går att ordna en skidgolf i mars

 

 

§ 3 Ruffklubben Web.

 

Fungerar bra! Lars A sköter den lysande. Han vill dock ha ersättning för utlägg om c:a 500sek/år som det kostar att ha hemsidan på server. Pengarna skall inkasseras genom att beloppet läggs på kostnader för annan gemensamm aktivitet typ årsmöte.

 

 

§ 4 Årets Golfare

 

Frågan bordlagd då Krister E inte var närvarande

 


 

§ 5 UGK 2006

 

§ 5.1 Vad händer på UGK 2006

Hans Nylander informerade om nya regler för tidsbokning

 

§ 5.2 Hålvärdskap

 

Hans informerade att vi inte kan påräkna några förmåner för vårt hålvärdsskap.

Beslut togs att vi skall fortsätta som hålvärdar på Röd 1 och Gul 1.

Ansvarig Ola och Ronald

 

§ 5.3 Volvo Cup

 

Diskussioner om vi skall fortsätta som tävlingsledare för Volvo Cup, och efter omröstning beslutades att vi skall fortsätta. Ansvariga för Cupen blir Billy och Christer J

 

§ 5.4 Golffestivalen

Efter omröstning Beslutades att vi inte ska vara tävlingsledare  under Golffestivalen.

 

 

§ 6 Ruffklubben på Tour

Lars A informerade om touren som denna gång skall gå till Costa Brava, Spanien, istället för som först var påtänkt till Italien.

Avresa 14/5 8 personer anmälda.

 

 

§7 Nästa årsmöte

 

Nästa årsmöte motsvarande helg 2007. Platsen blir i samma lokal som ansågs vara bättre än tuttarna.

 

 


 

§ 8 Övriga frågor

 

Samtliga på mötet utom Hans N ansåg att Teeskyltarnas placering var felaktig. Ronald och Ola anmälde sig som frivilliga att flytta på dem.

 

Diskussioner fördes om hur inval av nya medlemmar skall göras. Den vanliga synpunkten var att inga formella val behöver göras. Det räcker om personen (OBS Mannen) har social kompetens och ställer upp frekvent i klubbens arrangemang. Om det kommer för många får vi ta det problemet då. Mikael N och Ronald hade flera olika förslag på personer. Formellt beslut fattades inte, men protokollförarens uppfattning är att det är helt ok att showa upp för dessa lirare.

 

Vid denna tidpunkt så spårade mötet ut och diskussioner om allt möjligt uppstod. Flera mötets deltagare avvek från mötet. Något formellt avslut av mötet gjordes inte ( vad jag vet ), utan siste man släckte lyset, typ.

 

 

 

 

Vid datorn,

 

Sävar 22/1 2006

Per Anserud

 

Justerat  Mikael Nylander