Protokoll från Ruffklubbens årsmöte 2005

Lars A öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 15 st närvarande medlemmar: Lars A, Gösta B, Per Åke E, Lars Erik P, Hans N, Rolf R, Krister E, Stig K, Ola A, Christer J, Per J, Ronald H, Billy H, Arne E, Mikael N.

Val av mötets ordförande valdes Rolf Rydström och protokollförare blev Arne Ericksson.

Justerare av protokollet blev Krister Edlund och Ola Adamsson

§ 1. Årsberättelse 2004

Lars Ahlberg drog årsberättelsen 2004 och där han konstaterade det mesta genomförts planenligt efter de beslut som gjordes vid förra mötet.

Eagle-cup. Vinnare efter omräkning Christer Johansson.

Matchcupen. Lars Erik vann över Ronald H i finalen

Veckospelsfinalen -03. Per A vann efter en väl genomförd final.

Tävlingsledning för Volvo Cup. Christer J huvudansvarig ordnade detta arr. på ett bra sätt.

Tävlingsledning för Golffestivalen. Billy H samordnade på ett bra sätt.

Ingen Vårtour arrangerades under året.

Midsommarspelet utgick p.g.a för få anmälda.

§ 2. Aktiviteter 2005

§2.1 Eagle Cup.

Gösta och Per Åke fixar arrangemanget för nästa Eagle Cup. Förslag datum, 17/9-05. (undersöks!)

§2.2 Veckospelet.

Hans N och Mikael N organiserar tider. Förslag på 17,15 och 17,22 och om fler spelar en extra tid.

§2.3 MatchCup

Start av Cupen 7/8-05. Deadline för anmälningar 1 vecka före detta datum. Anmälan på webben.

§ 2.4 Sommarens strandhugg

Billy kollar Väckefjärden och hoppas på bättre greener i år.

Lars Erik kollar ett hugg eventuellt i Bjurholm.

§ 2.5 Midsommargolfen

Förslag att kalla det "sommargolfen" och lägga arrangemanget den 17/6 – 05 istället, med respektive.

Per Anserud arrangerar det hela enligt hälsning från honom.

§ 2.6 Veckospelsfinal 2004

Förslag att denna går den 22/6-05. Lars lägger ut på webben.

§2.7 Övriga aktiviteter

Stig Karlsson och Hans Nylander undersöker om att köra en "Ryders Cup" mellan Ruffarna och T-bone.

§ 3 Ruffklubben Web.

Fungerar bra! Lars A sköter den lysande, och nämnde att den skall ev. få en ny adress.

§ 4 Årets Golfare

Lars Erik utdelar priset Årets Golfare som han byter namn på i år till Årets Kämpe till

Krister Edlund som kämpar för att komma igen till sommaren.

§ 5 UGK 2005

§ 5.1 Vad händer på UGK 2005

Hans Nylander informerade om en satsning att UGK ska lansera golfen som sport.

Årsmöte 14/3-2005

Volvo Cup 19/6-2005

Golffestival 20-24/7

§ 5.2 Hålvärdskap

Billy ställde fråga om hur vi får agera som hålvärd ?

Stora diskussioner om vad det innebär att vara hålvärd.

Vi vill ha bättre ledarskap om vad som skall göras på hålen.

Beslut togs att vi skall fortsätta som hålvärdar på Röd 1 och Gul 1.

§ 5.3 Volvo Cup

Diskussioner om vi skall fortsätta som tävlingsledare för Volvo Cup, och efter omröstning beslutades att vi skall fortsätta. Ansvariga för Cupen blir Billy och Mikael

§ 5.4 Golffestivalen

Efter omröstning Beslutades att vi inte ska vara tävlingsledare för onsdagen under Golffestivalen.

§ 6 Ruffklubben på Tour

Lars A informerade om tourförslag:

Förslag till Vårtour av Mats Lundqvist:

1. Örebro (Lanna) där man kan bo på golfhotellet. Förslag 5-8/5

2. Dublin. Förslag 28/4 – 3/5

Lars A lägger ut på webben för anmälan av intresse.

Lars A gick igenom de olika resmålen inför RT 2006

Billy H gav information om att resa till Chiang Mai i Thailand

Ruff Tour 2006 förslag:

1. Frankrike

2. Italien

3. Spanien

4. Thailand

Förslag om priser och dagar kommer ut på webben.

§7 Nästa årsmöte

Nästa årsmöte den 21/1-06. Per Åke bokar med varm bastu

§ 8 Övriga frågor

Ett förslag av Ronald H att varje medlem skall lägga in en summa för gemensamma arrangemang.

Förslaget röstades ned, då vi provat med medlemsavgifter som inte alltid har fungerat.

Diskussioner om medlemsmatrikeln för ruffarna slutade med att vi fortsätter som tidigare.

Hans N ville ha ett beslut på att man inte får sälja sin gamla märkta Ruffbag till annan än en ruffare.

Beslutet blev att så får inte ske.

Rolf R tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet

Röbäck 2005-01-26

Arne Ericksson

Justerare: Krister Edlund Ola Adamsson