Protokoll från Ruffklubbens årsmöte 2004

Lars A öppnade mötet med att uppmärksamma att det är 25-årsjubileum för ruffklubben (eller om det var eagle-cup som firade 20 år, kan ev vara tvärt om).

Till ordförande för årsmötet valdes Gösta Burström, sekreterare blev Mikael Nylander.

§1 Årsberättelse 2003

Lars A drog årsberättelsen för -03 och kunde konstatera att det mesta som beslutades vid förra årsmötet har genomförts.

Vårtouren i Västerås Bra arr av Mats L

Arbetsinstaser på hål 1 Gav L-E utmärkelsen "årets ruffare".

Veckospelsfinalen -02 Hans vann efter rafflande omspel.

Volvo Cup TL Christer J huvudansvarade

Midsommarspelet Pelle A ordnade

Golffestival TL Billy H samordnade

Strandhugg Puttom Lars-Erik ordnade

Matchcupen Hans vann över Pelle A i final

Veckospelet Ökning av deltagare på 30-40%, Lars A toppar maratontabellen.

Alla resultat ej redovisade från 2003, bl a Rolfs två segrar.

Eagle-cup Bra arr av Gösta o Per-Åke. Mats L överlägsen segrare.

Vårtouren spikades

 

§2 Aktiviteter 2004

§2.1 Eagle cup

Per-Åke o Gösta fortsätter arrangera denna tävling.

§2.2 Veckospelet

Vi fortsätter spela på söndagar. Diskussioner fördes ifall starten skall senareläggas då det krockar med klubbtävlingar. Inget beslut togs.

§2.3 Match cup

Det går att avsäga sig deltagande, ifall detta inte görs så lottas medlemmen in i tävlingen. Om matchen inte avgjorts innan sista-datum och inget uppskov har meddelats till TL så går den spelare som står nämd först/överst vidare.

§2.4 Strandhugg

Billy ordnar med spel på Veckefjärden GK innan midsommar.

§2.5 Midsommargolfen

Pelle ansvarar.

§2.6 VeckoSpelsfinal -03

Genomförs den 18/6 kl 20.30 (sve-italien startar 20.45, därför torde banan vara ganska tom, ladda videon) Rolf-Röa-Mikael anordnar.

§2.7 Övriga aktiviteter.

Ronald kommer utmana ett Östersundsgäng på en Ryder Cup match. Fortsatt info via hemsidan av Kapten Röa.

§ 3 Ruffklubbens Web

Lars A meddelar att adressen www.ruffklubben.com är på gång. Samtliga mötesdeltagare hyllade Lars A för hemsidans goda funktion (nån gnällde över dubbelklickandet).

§ 4 Årets golfare 2003

Förra årets pristagare kunde inte ta det tunga ansvaret att utnämna sin efterträdare. En priskommitée bestående av Lars, Gösta, Per-Åke o Ola tog sitt ansvar och utnämnde Lars-Erik Persson till det prestigefyllda priset. I motiveringen så nämndes att priset gick till LEP för hans idoga arbete för vårt gemensamma hål, hål 1.

 

 

§5 UGK 2004

§5.1 Vad händer på UGK 2004

Klubben firar 50-årsjubileum.

Den nya anläggningen på 3*9 hål ökar tillgängliheten med 80%.

Den invigs med en fest den 7 augusti.

§5.2 Hålvärdskap

Från Hans/klubbens sida så hade de tänkt sig att de som är hålansvariga kommer kallas till träff c 2 veckor innan arbetsaftton/dagarna för klubbens medlemmar. Då går man igenom alla hål och fördelningen om vad som ska göras styrs av Lars "bankommitéen" Lindgren. Ruffklubbens uppgift blir sen att delegera arbetsuppgifterna på vårt/våra hål.

Ronald anmälde sig som hålvärdsansvarig. Sen bröt en diskussion ut om vi ska ha ansvar för något hål utöver förra årets hål 1. Protokollföraren uppfattade det som att majoriteten av medlemmarna ville att det i så fall skulle vara ett hål i anslutningen till hål 1, främst det hål som delar tee med det tidigare nämnda hålet. Slutligen föreslogs att Röa kunde diskutera detta med Hans.

§5.3 Volvo Cup

Rolf R kände på denna fråga ett kraftigt behov att uttrycka sin åsikt angående ideelt arbete.

Vilket fick till följd att Christer J fortsätter som ansvarig för att ordna fram ruffare som TL men med hjälp av tidigre nämnde RR.

Spelare som har morgonstart tar hand om adm kring dessa och em startande ordnar med adm kring dessa och prisutdelning.

§5.4 Golffestivalen

Billy H & Mikael Nylander ansvarar.

§6 Ruffklubben på tour

Lars drog detaljer om reserutten.

Mats L ordnar närst års ruffklubbstour

§7 Nästa årsmöte

Lördagen 19 januari. Per-Åke anordnar som vanligt.

§8 Övriga frågor

Daniel ordnar med ruffklubbströjor. Hans gjorde reklam för arbetsrättsutbildning till hösten på S:t Andrews, det skulle visst ordnas med sidoaktiviteter, Berghem Golfsällskaps Anderz Andersson är anlitad som lärare. Sen vidtog en diskussion hurvida årsmötet skall genomföras innan eller efter alkoholintag och då sa Rolf R att….

Berghem 20040125

Mikael Nylander