2001-02-02

RuffKlubbens ÅrsMöte 2001-01-20

 

Deltagare: Hans-Ola Adamsson, Lars Ahlberg, Per Anserud, Gösta Burström,Krister Edlund, Per-Åke Eriksson, Ronald Hansson, Daniel Hedqvist,Billy Holmberg, Charlie Lundmark, Hans Nylander, Mikael Nylander,Fredrik Persson, Lars-Erik Persson, Christer Åström, Rolf Ryström.

Lars Ahlberg hälsar samtliga välkommen

Lars Ahlberg väljs till mötets ordförande och Ronald Hansson till sekreterare.

 

Ordföranden tillbakablickar från 2000

Allmänt luftades ruffklubbens SpanienTour och inte så sensationellt tyckte Frolla

att Panoramica var den svåraste bana han någonsin spelat på, alla höll med.

Eagle Cup 2000 Grattis Fredrik Persson, vårda örnen väl för det verkar som om

Hans-Ola Adamsson toppar sig inför cupen med tanke på hans prestation 2000.

Veckospelet 2000 tyvärr enligt alla ej något lyckat år. Bättring av

oss alla utlovades. Inget regn och inget EM bara sköna stunder med gänget.

Match Cup 2000 Grattis Daniel Hedqvist, nerverna höll ända in skönt. Och du

placera pokalen på ett säkert ställe eftersom vi är många som strävar efter den.

Scinsgame 2000 Grattis Mikael Svensson, tydligen för få deltagare tyckte vi som

inte var med.

Årets Golfare2000 Grattis Ronald Hansson, det känns väldigt hedrande när man har

två så entusiastiska medlemmar i ryggen tack Lars-Erik Persson och Krister Edlund

för Er lobbing utan den hade det aldrig gått, för det var väl ett enhälligt beslut som

medlemmarna i ruffklubben kommit fram till.

 

Aktiviteter 2001

Eagle Cup 2001 anordnas av 2000 vinnaren Fredrik Persson samt ojumbon Per-Åke Eriksson.

EagleCup spelas sista helgen i september dvs 29/9

Midsommargolfen 2001 del ett arrangeras av Christer Åström, Lars Ahlberg samt Per Anserud.

eventuella priser bör utlottas se övriga frågor. "Mummel i lokalen att då kunde man vara

hur full som helst och ändå vinna, fint va."

Midsommargolfen 2001 del två vad görs?? " Gösta Burström" ordnar massor med pavor sprit och en

riktig midsommargolf. "Charlie Lundmark" ordnar glas (typ snaps), rutig duk samt alkomätare.

"Per-Åke Eriksson" ordnar buss så att inte Thomas Strömberg kan fuska genom att köra bil.

"Daniel Hedqvist" ordnar allt annat som en rokkie bör göra.

Detta går av stapeln den 21/6 .

Årets strandhugg 2001 arrangeras av Charlie Lundmark och Billy Holmberg. Det blir säkert

inget vanligt, något som man inte är van vid, vad nyfikna vi blir och ser fram emot detta.

Matchcupen 2001 all info angående denna tävling kommer att genomföras som det gjordes 2000.

 Veckospel 2001 kommer att spelas Torsdagar anmälan som tidigare

Ruffklubbens medlemmar deltager med 100 mantimmar i av UGK anordnat arrangemang.

(Obs arrangemanget bör häröra till golf eller dess bana )

Kallelse till sådant arrangemang sker av UGK senast 3 veckor före arrangemanget går

av stapeln, till Ruffklubbens tillförordnande Gösta Burström.

Gösta Burström meddelar övriga berörda så snart som möjligt.

Ruffklubbens medlemmar förfogar över minst två stycken startider / vecka torsdagar

till sitt interna veckospel. Vid uppfyllt löfte till UGK.

Sammankallande inom ruffklubben för 2002 är Lars-Erik Persson.

 

TOUR 2002 LINKS

Irland Sligo verkar bra, BenBullenBen skall vi inte spela golf på men vi skall betrakta den.

Irland Donagel spikades Lars Ahlberg ordnar allt runt detta. Med mandat från samtliga.

Resan kommer att gå av stapeln andra veckan i maj ca 10-20- 2002

Antal deltagere 8, 9 eller 12

Ballyliffen 36 hål verkar vara en mycket bra bana. Denna kultbana ville Nick Faldo köpa

men tyvärr Frolla så röstade medlemmarna ner honom och han är idag en medlem som andra.

Vi ser fram emot ytterligare info.

 

V75 bolag

Lars Ahlberg är ansvarig men öppen för tips om vinnande hästar.

Lars Ahlberg är dessutom u.p.a

Lars Ahlberg har fullt mandat att satsa våra surt förvärvade pengar utifrån sitt eget

omdöme och på det sätt han tror att de föräntas med en volvos hastiget "förlåt audi då".

Dom kommer från alla håll, Lycka till.

Bolaget kommer att starta from vecka 07-2001.

Lars Ahlberg lägger ut en tråd för anmälan.

För deltagande gäller att pengar 500:- finns tillgängligt på angivet konto ( se websidan )

torsdag vecka 06-2001.

 

Övriga frågor

Charlie Lundmark: önskar att årets golfkeps införs.

Daniel Hedqvist: behöver våra storlekar på skjorta och byxor för att kunna ekipera oss under 2001.

förslag att det kommer en lista på webben som vi fyller i.

Christer Åström: önskar beslut på medlemsantal i ruffklubben. Skall det uteslutas några ?

Vilka är ruffare?!!!!!

Ronald Hansson: bastu på golfklubben ? Frolla tar upp detta på UGK:s styrelsemöte. Ronald

tar på sig ansvaret för bygget om material tillhandahålls. Ruffklubben bygger?

Per-Åke Eriksson: angående solidariskt betalningsansvar. Varje ruffare ser till att reglera sina

skulder mellan varann. Detta är en hederssak och gäller samtliga utan fördröjning.

Har Arne, Lars A, Micke S fått sina pengar ?

"Det kan väl inte vara meningen att den som har en fodran skall känna som om det vore en skuld."

 

Innebandy: = kostnader, förpliktelser. L-EP, GB, LA, PA, HN, CÅ, Rolf

Christer Åström: förslag på att även anhöriga exempel pojkvän, fru, sambo, särbo ,farmor,

farfar, mormor, morfar etc skall innvolveras i vårat dilemma Golf !!!! Alla deltagare i ett

rungande Ja Ja Ja Ja Ja (Christer Åström, Per-Åke Eriksson, Per Anserud.)

Billy Holmberg: angående ide'r om träffar på golfhuset > se hemsidan.

Per-Åke Eriksson: tyckte att vid våra ruffklubbstävlingar skall samtliga priser lottas ut.

Alla höll med.

Ruffens webb: no coments, very special, Lars Ahlberg det finns inte ord så bra så bra.

Lars tar gärna emot synpunkter och material som vi tycker skall vara med på webbsidan.

Mikael Svensson genom alla: var tog bilderna från spanien tour vägen?

Nästa årsmöte hålls den 19/1 2002

 

Vid pennan Ronald