2000-02-23

RuffKlubbens ÅrsMöte 2000

 

Protokoll från Ruffklubbens årsmöte 2000-01-29

Mötet började med stora tavelproblem som delar av svenska försvaret löste på ett förtjänstfullt sätt.

Hans N drar kort igenom fjolårets protokoll enligt följande

Årsberättelse

Hemsidan

Planerade och genomförda aktiviteter

Nästa årsmöte

Övriga frågor

Protokollet var OK och Larsa gjorde en del förtydliganden.

Aktiviteter under 2000

Veckospelet fortsätter på torsdagar. Tomas utsågs till samordnare igen. Anmälan kommer att kunna ske på nya sätt kommande säsong vilket Hans redogjorde för. Huvudregel är att man själv aktiverar sig för att vara säker på att ha plats. Spel formen är "köpenhamnare" och vi strävar efter att ha permistid nog för en fika efteråt.

Midsommargolf ska vi ha. Larsa och Ola är arrangörer. Påpekas att vi kan bjuda in trevliga personer för att få lite fler deltagare.

Eagel Cup blir det till hösten ungefär samma tid och samma arrangörer dvs. Ola och Billy. Vi ska bjuda in utflyttade medlemmar framförallt inte glömma Ante Näsman.

Sommarens strandhugg kanske kommer längre än till årsmötes middagen. Vi ser fram emot att få möta ett hackar gäng från Östersund. Röa är samordnare. Andra initiativ uppskattas.

Den största av alla våra tävlingar och klart mest meriterande, Match Cupen ska gå enligt samma mönster som 1999. Må bäste man vinna och få sitt pris.

Hans redogör i sin nya position som klubbmanager för rutiner för arbetsaftnar och föreslår att Ruffklubben ska göra en egen insats.

Det börjar tunnas ut i garderoben med Ruffklubbs grejor. Billy och Hans ska ta fram en lite kollektion för att stärka teamkänslan.

Ruffklubbens hemsida ska innehålla medlemsförteckning. Larsa får idel lovord för sitt jobb.

ÅRETS GOLFARE, blir Lars-Erik Persson från Bösta. Han konstaterar att enkelt att livet nu antagligen nått sin höjdpunkt .

Nästa årsmöte siktar vi på samma plats och eventuellt någon vecka senare. Tidsflytten beror på att vår filial i Ö-vik önskar delta och det kan han inte nuvarande datum.

Övriga frågor

Christer Å propagerar för att fler ska delta i innebandyn på söndagar.

Samme man ställer i utsikt en familjeaktivitet fram på höstkanten. Vi hoppas och ser fram emot inbjudan och tackar på förhand.

Slutligen diskuterades spel mot andra klubbar men vi kom mest fram till problemen med att genomföra dylika arrangemang. Kan säga att vi intar en avvaktande inställning.

Mötet avslutades genom att några åtgången lämnade lokalen för olika destinationer .

Fritt från Volvos anteckningspapper

Hans-Ola Adamson