1999-03-13

RuffKlubbens ÅrsMöte 1999

§1 Årsberättelse 1998

    Den framfördes av Lars A, ingen protesterade högt.

§2 Ruffklubbens Web

   http:// home.swepnet.se/ruffklubben är klubbens kanonsajt, sidan utvecklas mer och mer. Skall fungera som sambandscentral, all med nätkontakt blir informerad om det som gäller inom klubben.

§3 Aktiviteter 1999

    3.1 Veckospel

    Tomas Strömberg som på ett föredömligt sätt genomförde fjolårets säsong, tar även i år på sig att vara sammankallande till veckospelet. Årsmötet beslutade att torsdagar blir speldagen detta år. Mer info kommer på hemsidan.

    3.2 Midsommargolfen

    Hans N och Jan S arrangerar 1999 års midsommarspel, hoppas på bättre tur detta år. Inbjudan till Ruffmedlemmar går endast ut via hemsidan. Har ni idéer på intresserade som vill deltaga informera berörda arrangörer så inbjudan kan distribueras ut.

    3.3 Eagle Cup

    Genomförs detta år, Ola A och Billy H är ansvariga

    3.4 Sommarens strandhugg

    Ett arrangemang som skall genomföras före 1/9 1999. Billy H och Charlie L skall fixa detta, vi väntar med spänning på detaljerna.

    3.5 Match Cup

    Detta år är det egen anmälan som gäller, anmälan via hemsida. Datum som gäller är heliga, matcherna skall spelas på rätt tid.      Faktum är att mycket spott och spe framkom under denna punkt, framförallt hur många års turneringar ej genomförts, mycket beroende på vissa aktörer inom föreningen. Inga namn nämdes med alla var överens att syndarna går att hitta i de norra delarna av kommunen, skärpning inför denna säsong.

§4 Nästa årsmöte

    P-Å Eriksson ordnar tidpunkt och lokaler för nästa års möte

§5 Övriga frågor

    Möjligt men jag kan inte tyda mina anteckningar längre.