Årsmöte med Ruffklubben 2016

 

Protokoll

Ruffklubbens årsmöte 2016-01-22

Förberedelser:

Samling i god tid i Umestans relax för att diskutera igenom agendan, testa kunskaperna i mer eller mindre värdelöst vetande, försöka få igång TV via nätverket, se på TV utan nätverk och tippa på trav (som märkligt nog gick med en liten men dock vinst). Maten bestod av pizza från Mimo som levererades till dörren. Mötet startade långt efter den planerade tiden

Närvarande:

Hans-Ola Adamsson, Lars Ahlberg, Gösta Burström, Arne Ericksson, Ronald Hansson, Pär Mattsson, Hans Nylander, Mikael Nylander, Magnus Tolf

§0: Formalia

Ordförande Lars Ahlberg öppnade mötet 21:14 under visst jubel, medelst en korkskruv.

Större jubel blev det när vi hurrade för Hans Nylander som fyller 59 år.

Mötesordförande: Lars Ahlberg (av praktiska skäl)

Sekreterare: Pär Mattsson (av sedvanliga skäl)

Justerare: Mikael Nylander (av outgrundliga skäl)

§1: Årsberättelse 2015

Ronald välkomnades åter efter en välformulerad pudel. Ordförande redogjorde ungefär för vad som hänt under året som gått.

Veckospelsfinal genomfördes 21/6 (en lång dag) med nio deltagare. Några vann mer än andra, men alla var vänner.

Veckospelet genomfördes 14 gånger med 14 olika deltagare. 83 matcher vilket torde vara mer än förra året. Mats Lundquist vann på 32 poäng – klart före bröderna Nylander på 25 poäng.

Match-cup genomfördes med bravur. Hans Nylander vann finalen mot Mats Lundquist, som i sin tur besegrat Per Johansson i en legendariskt segdragen semifinal (med flera håls särspel i mörker).

Eagle Cup spelades 26/9 och vanns av Hans Nylander (oavsett hur man räknar). Närmast var Magnus Tolf, men nerverna svek honom med en kort treputt på hål 25. Lars tog hem elefanten. PärM utmanade de nya reglerna och fick spela utom tävlan.

Strandhugg? Nej, det kan man inte säga. Nylander den äldre bjöd på middag efter ett veckospel som hölls på en onsdag.

Mellantour? Nej.

Midsommargolf? Naturligtvis inte!

Utmaningar? Nej, men vi är inte fientligt inställda till kommande aktiviteter.

Vad övrigt är, är tystnad.

§2: Verksamhetsplan 2016

2.1: Eagle Cup:
Planeras att genomföras 17/9 (alternativt 24/9). Ansvariga för hela arrangemanget är Lars och Gösta.

2.2: Veckospel:
Hans proklamerade att "förändringens tid är här" och förespråkade en övergång till slagspel (poängbogey?) istället för matchspel, mest för att alla ska stanna kvar och ta del (påverkas) av de andras resultat. Magnus poängterade att detta också skulle underlätta vid revidering av handicap.
Mikael vill ha kvar matchspel på grund av spänningen och poängterade att det finns flera olika sätt att få sin handicap satt till en rimlig nivå.

Ronald meddelade att han har blivit äldre. Han hade också under sin exil upplevt hur det är att spela mot de andra bollarna via online-rapportering, och han gillade det inte.

Rolf hade via ombud förklarat att han ville "få bort pengarna" från tävlingen, eller i alla fall separera veckospelet från dess final. Hans menade att en "ante" ger spänning i tillvaron.

Det blev en ganska livlig diskussion om hur man skulle kunna räkna ihop ett totalt resultat, om Köpenhamnare kan räknas som "riktigt" matchspel, om man kan blanda matchspel och slagspel och huruvida man ska beakta åsikter från de som inte är närvarande.

Ronald avslutade den delen med "jag spelar vad fan som helst, bara det kostar pengar".

Till slut beslutades i alla fall att vi gör som vi brukar göra (Köpenhamnare på torsdagar, Mikael Nylander ansvarar, anmälningar via Facebook). Resten får diskuteras i annat forum vid annat tillfälle

2.3: Match-cup:

Skall genomföras under ledning av Lars Ahlberg. Deltagaravgift ska tas ut.

2.4: Strandhugg:

Lars-Erik (Leppen) tog på sig ansvaret att arrangera Strandhugg 2016 och del ge medlemmarna upplägget i god tid före själva hugget. Gösta erbjöd sig att ordna en All-inclusive Torsdagsgolf någon gång under sommaren. Om något ska göras så behövs lite framförhållning. Ronald poängterade att hans syster hade haft trevligt i Bjurholm en gång.

2.5: Midsommargolf:

Den ska sedvanligt ställas in och inte genomföras torsdagen för midsommar. Men andra egna initiativ uppskattas.

2.6: Veckospelsfinal:

Spelas naturligtvis på årets längsta dag. Det verkar inte krocks nämnvärt med EM i fotboll, men det kan finnas andra faktorer som styr tidpunkten. Mikael och Lars ansvarar.

2.7: Övrigt:

Hans är allt som oftast ute på hal is och letade deltagare till ett curling-lag (Team Icopal) under några kommande torsdagar. PärM och Magnus visade positivt intresse.

§3: Organisation och information

Facebook-sidan fungerar bra för den löpande informationen.

För att vara med i gruppen ska man vara "engagerad och intresserad". Det behöver inte vara strikt efter de som är aktiva just nu, men de som inte är med ska inte vara med.

Alla närvarande höll i stort med varandra om det mesta, och vad som faktiskt bestämdes skall (enligt ordföranden) "betraktas som en process".

§4: Årets golfare 2015

Hans-Ola hävdade att man bara borde dela ut priset om det finns en värdig vinnare. Vad som menas med detta rådde dock delade meningar om.

Förra årets vinnare (Karl-Erik) var inte på plats, men hade via ombud lämnat skriftligt besked om årets vinnare, med en synnerligen detaljerad motivering. De som han utsett har visat goda resultat, engagemang, kontinuitet och ett mänskligt bemötande.

Årets golfare 2015 är Mikael Nylander.

§5 Golfåret 2016

Det råder en viss oro på grund av isläget, eftersom man nu kan åka skridskor längs Gul-6. Ordförande garanterar dock att det inte finns någon anledning till oro, eftersom det är våren som bestämmer och den brukar alltid komma förr eller senare.

Ska vi göra något i Ruffklubbens namn på GK? Gösta ser stora möjligheter och tar på sig rollen som potentiell arbetare och arbetsledare ifall behov uppstår. Hans är också positiv, enligt devisen "en Frolla, alla för en" (baserat på en gammal anekdot från ett SM i orientering). Det kan ju vara ett sätt att försvara att vi kan förboka starttider på ett bra sätt.

Tävlingar/Utmaningar? Hans vill att vi kastar vår sidenvita golfhandske framför fötterna på lämpliga offer; inom eller utom klubben (typ Ryder Cup). Gösta är gärna med ifall han kan accepteras som deltagare. Hans sjunger "Du och jag mot hela världen" till en melodi som inte ens Hans-Ola kunde identifiera.
Mikael tar på sig rollen "att kolla runt" och meddelar att "alla som vill får vara med"

§6: Ruff-touren 2016

Under 10-20 mars befinner sig ungefär åtta personer i Singapore och Malaysia för att göra upp om Tour-titeln. Herr Überreiseleiter Lundquist var ej närvarande, men har skickat så mycket information till deltagarna att det inte torde råda någon tvekan om någonting. Allt är betalt utom bussarna. Eftersom Mats inte var närvarande beslutades att han får fixa allt som har med pengar att göra. Det blir samling hos Mats fredagen 4/3 för lunch och finputsning av detaljerna.

§7: Nästa årsmöte

Sista lördagen innan första löningen 2017 torde vara 21 januari. Då samlas vi åter för att diskutera och fatta livsavgörande beslut.

§8: Övriga frågor

Mikael Nylander undrar när han ska få sitt pris från Touren 2014.

Hans undrar om en lunch som annonseras via Facebook-sidan är att betrakta som lika sluten som gruppen. Detta befinns dock vara något som ligger lite vid sidan av föreningens egentliga aktiviteter. Man får helt enkelt äta lunch med vem man vill.

Ronald delger insiderinformation om en del av utfallet av årets enkät på GK. Han driver på en "fullt finansierad" bastu i ett befintligt reserv-utrymme. Det finns även projekt för att snygga till kring vatten och sandbunkrar, ifall man nu tycker att golf är viktigare än att basta.

Gösta påpekar att Swish är fantastiskt.

Ordförande poängterar att Hans fortfarande (sedan förra året) är belagd med yppandeförbud när andra har ordet. Hans hävdar att det inte kan gälla i år eftersom han är bra mycket nyktrare nu. Han röstades ner utan att någon märkte någon skillnad.

Vi vann en del pengar på travet idag. Nästan 10 % förräntning på pengarna på bara några timmar.

Hans rekommenderar vinet "Côtes-du-Rhône Joseph Pellering" till nästan all mat. Dessutom uppskattar han att Ronald är tillbaka så att man kan dricka konjak utan att behöva en somellier närvarande.

Mötet avslutades i viss oordning ungefär klockan 23:15