Årsmöte med Ruffklubben 2014

Lördagen den 18 januari 2014 på Umestan (hus 4, våning 5)

Närvarande: Gösta Burström, Lars Ahlberg, Lars-Erik Persson, Hans-Ola Adamson, Rolf Rydström, Billy Holmberg, Bengt Wall, Mats Lundquist, Mikael Nylander, Ronald Hansson, Magnus Tolf, Thomas Strömberg, Pär Mattsson

 

§ Formalia

Lars Ahlberg öppnade mötet 19:55 när alla var lagom mätta i magen och valdes därför till mötets ordförande. Årets rookie, Pär Mattsson, presenterade sig kortfattat och belönades med att utses till mötets sekreterare.

 

§1 Årsberättelse 2013

Årsmötet hölls traditionsenligt den 19 januari (sista lördagen före första löningen).

Veckospelet pågick från början av juni och har flutit på bra under överinseende av Mikael Nylander. Som överlägsen vinnare stod Mats Lundquist (38 poäng) före Ronald Hansson och Mikael Nylander (båda med 24 poäng).

Veckofinalen för 2012 spelades en fin kväll med mycket mygg. Bästa av elva utvalda män lyckades Mikael Nylander.

Match-cupen har styrs upp på ett bra sätt av Billy. Fjorton spelare han nästan spela finalen innan Eagle Cup avgjordes. Vann gjorde Mats Lundquist som besegrade Per Johansson med en bogey i särspelet, och för detta belönades han med en dubbel konjak (Braastad VO och Dalamain).

Eagle cup vanns av Per-Ivan Marklund på 108 slag netto, före Ronald Hansson och Thomas Strömberg på 114 slag. Detta trots att Mats Lundquist slog både längst (hål 23) och närmast (hål 27).

Det blev inget "strandhugg" under 2014.

 

§2 Aktiviteter 2014

Veckospelet fungerade bra 2013, så Mikael Nylander fick (och tog) fortsatt förtroende att ta hand om det även 2014. Det känns som att denna tävling inte uppmärksammats tillräckligt, och ett förslag var att låta en del (kanske 10%) av startavgiften gå till den totale vinnaren.

Veckospelsfinalen för 2013 bör avgöras under årets längsta dag. Mikael Nylander kollar datum som även passar bra ihop med VM-programmet.

Match-cupen sköts även 2014 av Billy, som fortfarande är lite tårögd när han minns tillbaka på 2013. Ronald visade upp sin retorik när han efterfrågade bättre ordning och principfasthet kring betalning av startavgifter. Det fanns också en del tankar kring ett eventuellt B-slutspel (eller liknande) och hur man egentligen ska tyda startlistan. Tävlingsledningen lyssnade på det som sades.

Eagle Cup fastställldes preliminärt till att spelas 20 september (tredje helgen i september), med alternativt datum helgen innan (beror på aktiviteter på banan). Ansvarig under 2014 är Ronald Hansson och det blir därför hans regler och rutiner som gäller.

Strandhugget fanns det ett tydligt intresse för. Flera idéer kom fram och diskuterades, men några visade sig ha störst allmänt intresse. Konkreta förslag på koncept tas fram under våren gällande Veckefjärden (Mikael Nylander), Bjurholm (Pär Mattsson) och "en inlands-turné" (Hans-Ola Adamson).
En idé till strandhugg var att spela i trakterna av Vasa (Finland). Detta ses som ett lämpligt uppslag för en mellan-tour 2015.

Som traditionen bjuder så stryks Midsommargolfen från programmet.

Bland "övriga aktiviteter" nämndes att vara öppna för utmaningar från liknande grupper i regionen. Men det tar man när det kommer.

 

§3 Organisation

Vi är redan ganska duktiga. Hemsidan och Facebook fungerar bra för kommunikation.

 

§4 Årets golfare

Titeln som "Årets golfare" utses av segraren i Eagle Cup (Per-Ivan Marklund). Tyvärr var han inte närvarande och ingen har en aning om han har utsett någon vinnare (och i så fall vem). Det kanske är läge att se över statuterna kring detta pris?

 

§5 Umeå GK

Golfklubben verkar fungera riktigt bra. Fler medlemmar, fler ungdomar, fler nybörjare och ett bra driv. Korthålsbanan kan nog börja användas under 2014 även om det inte är helt uppvuxen. Det finns planer på att bättra på (snygga till) entrén till banan och parkeringen.
På "gamla hål 10" har två diken lagts igen till höger och om det tyckte Micke inte.

 

§6 Ruff-touren 2014

Herr Über-Reiseführer Mats Lundquist berättade om årets Tour som går till Bergamo i norra Italien över Valborgs-helgen. Det blir golf i sex dagar med 18 eller 27 hål per dag. Antagligen också en fotbollsmatch i Serie A (Atalanta eller Inter).
Tolv platser är bokade, men det verkar vara en eller två som inte kan delta på grund av olika krämpor. Hur ersättare ska tas fram diskuterades och Ronald opponerade sig utan att enligt egen utsago vara obstinat. Reseledningen tar in extraordinära resenärer efter eget huvud för att fylla platserna så gott det går. Namn kan ändras på biljetterna fram till 26/3.

Till Ruff-touren ordnar Lars Ahlberg med priser och sido-tävlingar.

Fullständig information om resan finns på hemsidan.

 

§7 Nästa årsmöte

Utan bedövning bestämdes att nästa årsmöte hålls lördagen den 17 januari 2015.

 

§8 Övriga frågor

Magnus väckte frågan om Tour-kläder, eftersom det var länge sedan sist.
Gösta Burström tar fram förslag under våren.

Det finns en lista med aktuella V75skuld-saldon som hanteras av Lars Ahlberg. Den som är satt i skuld är icke fri.

Kostnaden för denna sammankomst diskuterades. Nu betalas det av alla närvarande, men kanske borde det tas ut en allmän "medlemsavgift" för att täcka kostnaderna för årsmötet. Enligt Gösta ska man betrakta det som ett koncept. Micke vill tydliggöra att han faktiskt hade varit väldigt tydlig.

 

§9 Mötets avslutande

Mötets ordförande förklarade 21:54 mötet för avslutat, trots att det fanns kvar både ord i luften och konjak i flaskorna. Eller kanske just därför.