Ruffklubbens Årsmötesprotokoll 20120121

 

Närvarande

Gösta Burström, Lars Ahlberg, Mikael Nylander, Per Johansson, Billy Holmberg, Krister Edlund, Charlie Lundmark, Rolf Rydström,

Christer Johansson, Magnus Tolf, Lars-Erik Persson, Per Anserud, Bengt Wall, Hans-Ola Adamsson, Arne Eriksson, Christer Åström,

Mats Lundqvist, Ronald Hansson.

 

 

Anmälda men EJ närvarande:

Per-Ivan Marklund, Hans Nylander ( Glöm inte Att betala anmälningsavgiften till Gösta )

 

Mötets Ordförande: Charlie Lundmark

Sekreterare: Ronald Hansson

Justeringsmän: Lars Ahlberg, Gösta Burström

 

 

 

§1 Årsberättelse 2011

 

Årets Golfare utsågs till Per Johansson av i princip två orsaker dels som EagleCupvinnare och även i uppvisning av kombinationsmodet Golf/Bad design by® Adidas.

 

Eagle Cup vinnare Per Johansson applåder & stort jubel till en värdig vinnare från alla deltagare.

 

The elephant winner Bengt Wall som önskar en ny slogan till detta pris (den dagen den sorgen)

 

Match Cupens Vinnare Mats Lundqvist ( Billy lovade att ordna så att vinnaren får sitt pris/konjak önskades. ) sekreteraren smakar gärna.

 

Veckospels Vinnare ??????????????????

 

Strandhugget Vi har ju blivit bortskämda med ett stort engagemang av fixgeneralen Lars-Erik Persson och deltagarna var mycket nöjda även denna gång både med applåder och hurrarop.

 

VolvoCup arrangerades på ett lika beundransvärt sätt som alltid tidigare.

§2 Aktiviteter 2012

2:1

Eagle Cup anordnas av Gösta Burström & Per Johansson i slutet av september med ett fastsällt datum så snart som möjligt. Cupen avslutas med samkväm och prisutdelning på vår klubblokal I20.

2:2

Veckospel spelas på torsdagar och Mikael Nylander som sköter detta på ett utmärkt sätt tillsammans med Lars Ahlberg. Dessa ordnar så att vi bara anmäler oss. Enligt röstning skall om det kan ordnas

göras anmälan via Ruffklubbens hemsida. Resultat av omröstningen 8-7 till hemsidan tre stycken avstod att rösta. (kan vara fel uppfattat av mig) om detta inte går så blir det Facebook som gäller 2012.

Den som vinner sin boll skall med omedelbar verkan lägga in resultatet på Facebook netto/brutto/birdie, så att tabellen kan uppdateras löpande.

2:3

Matchcupen 2012 ordnas av Billy Holmberg med startavgift. Övriga regler utreds av tävlingsledaren.

2:4

2012 års strandhugg högg Lars-Erik Persson & Charlie Lundmark tag i direkt och vem vet om det blir Örnsköldsvik eller Göteborg (Hills GK), man ser fram emot detta med nyfikenhet.

2:5

Midnattsgolfen avyttras i Ruffklubbens aktivitetsplan

2:6

Veckospelsfinal 2011 spelas den 20 juni 2012, med ett undantag, det vill säga om Sveriges Fotboll landslag spelar EM match.

2:7

Har inte gjort några anteckningar under denna punkt, så vi hade väl inga förslag på övriga aktiviteter. "(kanske en typ av RyderCup hade varit kul") ®Ronald©

 

 

§3 Ruffklubbens Webb

Inga anteckningar gjorda under denna paragraf.

 

§4 Årets Golfare

Per Johansson se årsberättelse 2011

§5 UGK

5:1

Årets Golfklubb? Umeå Golfklubb har den stora äran att, som en av tre klubbar i Sverige, vara nominerad till utmärkelsen Årets Golfklubb av golfjournalisterna

 

5:2

Hålvärdskap beslutades att vi skulle avtacka oss ifrån.

5:3

Volvo Cup ställer vi upp som tävlingsledare lika mangrant som vanligt.

5:4

Vilken höst vi har haft, 16de november hade vi 18hål med ordinarie greener. Det är lite kontraster mot fjolåret då vi hade full vinter i november. Det är dock inte bara positivt, den långa och fuktiga hösten gav oss lite svampangrepp framförallt på fairway men även på en del greener. Under hösten har det dränerats och lagts igen diket på höger sida och det ska förhoppningsvis snabba på spelet på det hålet och göra det torrare. Det har plockats bort stenar på diverse ställen runt banan som försvårat och kan förstöra klipparna. Fiberkabel har grävts in till kansliet så nu kommer vi få snabbare och säkrare data till o från klubben. Gul o vit tee på hål gul nio har påbörjats för att utökas, det har vart alldeles för litet men nu kommer det att bli mer yta att variera teeplaceringarna.

Ny krögare vilken är Ej fastställt, en ny övningsbana håller på att färdigställas.

 

§6 Ruffklubben på Tour

 

Lars Ahlberg & Gösta Burström ordnar med Scan Express så att golfbagsavgiften verifieras av flygbolaget.

Eventuella avgifter för golfbagar betalas av resenär med golfbag.

VIKTIGT DATUM: senast den 23 mars 2012 skall 12 790:-/ resenär betalas in som slutlikvid för vår tour. Info från reseledningen om tillvägagångssätt kommer i god tid.

Under denna punkt hade jag skrivit något om ingen tourfinal 2012 3 år bifalls ???? vad kan jag ha menat ? för mycket renat!

 

§7 Nästa årsmöte

19 januari 2013 Jag antar att vi samlas i vår numera så kallade klubblokal I20 och att Gösta Burström står för arrangemanget.

§8 Övriga frågor

16 juni 2012 bjuder Mikael Nylander oss på fest i samband med födelsedag (50) & musik med Max Fenders som förband åt det berömda bandet ( i alla fall inom ruffklubben) PRO. Tid och plats kommer att meddelas senare.

Charlie Lundmark & Hans-Ola Adamsson ordnar touren 2014. Givetvis kommer konsulterna Lars Ahlberg, Gösta Burstöm samt generalen Mats Lundqvist att bistå med sina enorma kunskaper om resebranschen.

Samtliga deltagare har ju blivit äldre, så innan en tidig uppbrytning av en trevlig kväll tackade samtliga deltagare för ett väl ordnat årsmöte by Gösta Burström.

 

 

Sekreterare: Ronald Hansson Justeringsmän: Lars Ahlberg Gösta Burström