Protokoll

 

 

Ruffklubbens årsmöte 2010-01-23

 

Närvarande (i olika grader och olika länge):

Hans-Ola Adamson, Lars Ahlberg, Pär Anserud, Gösta Burström, Ronald Hansson, Billy Holmberg, Christer Johansson, Per Johansson, Mats Lundquist, Hans Nylander, Mikael Nylander, Lars-Erik Persson, Rolf Rydström, Thomas Strömberg, Magnus Tolf, Bengt Wall och Christer Ahldén.

Mötesordförande: Lars Ahlberg

Sekreterare: Christer Ahldén

 

§ 1 Årsberättelse 2009

Lars Ahlberg summerade golfåret enligt följande;

2009 – ett lysande år!

Stockholms-tour gick till Kyssinge Golfklubb (www.kyssing.se) i 3 dagar, 8 deltagare med vinnare "Frolla".

Midsommargolfen blev inte av! Fortsättning – se händelser under 2010.

Årets strandhugg, Veckefjärden med "Frolla" som vinnare (igen!). Stort tack till Charlie som sponsrade besöket.

Veckospelet började i juni – vinnare blev så småningom ingen!

Volvo Cup lysande genomfört – tack från klubben.

Eagle Cup vanns av Mats Lundquist och elefanten gick till Lars- Erik Persson

MatchCup – vinnare Mikael Nylander

§ 2 Aktiviteter 2010

Eagle Cup-final bästa (?) helg i september spelas på hemma-klubben. Ansvariga för arrangemanget blir Christer Johansson, Hans-Ola Adamson och Gösta Burström. Framfördes att det datum som först meddelas skall hållas utan ändring för allas planeringen.

Veckospel organiseras av Mikael Nylander. Anmälan måste ske på webben. Inget straff om man inte kommer utan det förutsätts att man gör allt för att komma om man anmält sig. Efter spel inväntar vi varandra för gemensam fika/macka som Hans Nylander ansvarar för. Vinnare i bollen ansvarar för inrapportering av sin och andra i bollens resultat på webben. Vinnaren i bollen ansvarar också för att anm.avgiften på 100:- tas in av var och en i bollen. De 100:- fördelas så att 50:- från var och en går till vinnaren i bollen och 50:- från var och en redovisas in till Mikael Nylander.

 

 

 

Veckospels-final blir avgiftsbelagd och avgiften blir beroende på hur många gånger man varit med och spelat och därmed tidigare betalat 50:- per gång (typ betala in sig/upp sig som görs på V75-spelet).

Match Cup ansvarar Ronald Hansson och Billy Holmberg för. Information om anmälan/avgifter etc etc kommer.

Årets strandhugg ansvarar Lars-Erik Persson för. Information kommer!

Midsommargolf alt Sommargolf. Uttalad midsommargolf blir det inte men väl sommargolf med förslagsvis respektive. Förslag kommer från Bengt Wall, Pär Anserud och Christer Ahldén kommer på webben.

Årets golfare utses enväldigt av Billy Holmberg.

Volvo Cup skall vi också i år vara med på. Dedikerade arb.uppgifter helt ideellt och ansvarig för information om vilka arb.uppgifterna blir är Christer Johansson och Hans Nylander. Tillsätts en sponsorkommite bestående av Magnus Tolf, Rolf Rydström, Thomas Strömberg, Mats Lundquist och Per Anserud som skall ta tag i detta med enhetlig klädsel typ tröja med tryck inför cupen.

Skins spelas den 17 juni kl 20.00. Ansvarig för detta är Hans och Mikael Nylander.

 

§ 3 Webben

Lars Ahlberg ansvarar för att den blir och hålls uppdaterad.

 

§ 4 Ruffklubben On Tour

Billy Holmberg informerade om upplägg och tider. Bra anslutning, 12 st!

Diskuterades någon form av gemensamma kläder/väskor inför touren. Slutdiskussion om vad och kostnader får tas mellan deltagarna i touren.

2011 blir det ingen tour men 2012 är vi på gång igen och tourleader blir då Per Anserud.

§ 5 Övriga frågor

                    Kritning av linjer ute på banan skall underhållas av Ruffklubben löpande under säsongen.

Fotografier som kan publiceras på webben skickas till Lars Ahlberg’s hemdator (adressen kommer snart (?) att finnas på vår web-sida!).

Medlemskap i klubben diskuterades livligt. Antal? Intresse – deltagande? Medlemsavgifter? En kommitté bestående av Lars Ahlberg och Gösta Burström tillsattes och återkommer ett förslag.

Ett samhörighetsplagg i form av jacka eller dylikt diskuterades och förslaget togs upp av sponsorkommitten till Volvo Cup som kommer tillbaka med ett förslag och c:a kostnad innan juni.

Ett ledord för klubben diskuterades också men sekreteraren har inte noterat att något förslag lades fram (?).

§ 6 Årsmötet avslutas

Gösta Burström applåderades och tackades för arrangemangen med lokal – mat och alla hoppas på fortsatta insatser inför kommande årsmöte 2011.

Nästa årsmöte hålls den 22 januari 2011, kl 15.00 och på samma plats?!

 

Vid protokollet: Christer Ahldén u.p.a.