Protokoll Ruffklubbens årsmöte 2009-01-24

Närvarande: Hans-Ola Adamsson, Mikael Nylander, Lars-Erik Persson, Magnus Tolf, Per Anserud, Per-Åke Ericson, Lars Ahlberg, Ronald Hansson, Per Johansson, Hans Nylander, Gösta Burström, Arne Eriksson, Charlie Lundmark, Bengt Wall, Billy Holmberg, Christer Aldén, Thomas Strömberg.

Mötesordförande: Charlie Lundmark

Sekreterare: Magnus Tolf

 

§1 Årsberättelse 2008.

Ordförande lämnade ordet till Lars Ahlberg summerade golfåret::

Gloriatouren: Underbar vecka med 16 deltagare, vinnare Rolf Rydström.

Volvo Cup: ett klockrent arrangemang.

Veckospelsfinalen: Endast 3 deltagare, Ronald vinnare.

Årets Strandhugg vid Veckefjärden blev mycket uppskattat.

Veckospelet vanns av Bengt Wall.

Eagle Cup: Vinnare Billy Holmberg, 2:a Ola, 3:a Lars.

§2 Aktiviteter 2008.

§2.1 Eagle Cup:

Charlie menade att det är ingen Eagle Cup om det inte är löv på greenerna.

Hans lade fram ett förslag att spela Eagle Cup på annan bana t.ex Bjurholm och spela Fre – Lör.

Mötet beslutade att Hans tar fram ett färdigt koncept.

§2.2 Veckospel:

Mikael har skött det med den äran och fortsätter som ansvarig 2009, och utser en ansvarig de gånger han ej kan.

§2.3 Match Cup:

Förslag lades fram om att det skulle kosta en slant som ska gå till vinnaren, vem administrerar detta. Billy tog på sig att tillsammans med Ronald arrangera och bestämma om eventuella avgifter.

Per-Åke poängterade att det är viktigt att inbjudan till match cupen annonseras tidigt på webben.

§2.4 Sommarens strandhugg:

Lars-Erik, Charlie och Billy arrangerar. Ungefärligt datum – 2:a veckan i juli.

§2.5 Midsommargolfen:

Per A. konstaterar att det fungerar dåligt.

Ronald föreslår att komplettera arrangemanget med en god middag med respektive.

Thomas arrangerar.

§2.6 Veckospels Final -08:

Mikael ansvarar för arrangemanget.

§2.7 Övriga aktiviteter:

Lars-Erik föreslår kurs i bridge och Gösta förordar curling.

§3 Ruffklubbens Web:

Samtliga tittar över sina uppgifter i medlemsregistret och meddelar ändringar och tillägg til Lars.

Lars ansvarar för att ”rensa” i medlemsregistret.

§4 Årets Golfare 2008:

Billy ansvarar för att hämta tavlan hos Christer E och förklarar dess värde

§5 UMGK 2009.

§5.1Vad händer på UMGK 2009:

SPELRÄTTER.

Vissa ombyggnationer gjorda på blå 7:a och gul 6:a

§5.2 Hålvärdskap:

mötet beslutar att fortsätta ta på sig hål gul 1:a. Hans-Ola kontaktman.

§5.3 Volvo Cup:

Billy och Hans sammankallande.

§5.4 GolfFestivalen:

Lade vi ner ifjol.

§6 Ruffklubben på Tour.

Många förslag lades fram bl.a. Irland, Skotland, Thailand och Turkiet.

Mötet beslutade att en grupp bestående av Gösta, Billy, Lars, Thomas och Ronald tar fram förslag till säsongen drar igång.

§7 Nästa årsmöte: Lördagen 23/1-2010 samma tid, samma plats.

§8 Övriga frågor:

Ska det kosta att vara med i Ruffklubben? Ja säger de flesta.

Våldsamma diskussioner om bl.a. syfte och administration uppstår.

När mötet lugnat ner sig beslutades att frågan bordläggs.

§9 Årsmötet avslutas.

Sekreterare

Magnus Tolf

Ett särskilt tack till Gösta, utan din djupdykning i städerskornas sopsäck på måndagsmorgonen hade detta protokoll aldrig kommit till.